ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، شماره 23 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 دفتر مرکزی 1 تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، شماره 23 84341451