امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان در تاریخ 1390/07/20 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات مجمع مصوب 1399/06/19- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
تغییرات مصوب مجمع مورخ 1399/06/19 - امیدنامه
تغییرات مجمع مورخ 1399/04/21
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/09/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/02/03
تغییرات مجمع مورخ 23/11/1390
تغییرات مجمع مورخ 28/02/1393 امیدنامه/اصلاحیه
تغییرات مجمع مورخ 28/02/1393
تغییرات امیدنامه منطبق با مجمع 1394/09/29
تغییرات مجمع مورخ .28/02/1393
تغییرات مجمع مورخ 01/06/1391
تغییرات مجمع مورخ 21/08/1390
تغيير در كارمزد ابطال
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/02/20
تغییرات امیدنامه منطبق با مجمع 11/02 /92
تغییرات امیدنامه منطبق با مجمع 1393/11/25