اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,187 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,164 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 210,217,883,839 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,164 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,164 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,187 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,683,936

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/20

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، شيوا قرباني، پانته آ حكيمي گيلاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند