اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/15
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,020 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,000 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 284,163,425,409 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,000 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,020 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,419,095

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/20

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، شيوا قرباني، پانته آ حكيمي گيلاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند