اطلاعات لحظه‌ای: 1398/09/18
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,049 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,038 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/18
کل خالص ارزش دارائی ها 157,518,322,328 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,038 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,038 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,049 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,692,980

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/20

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، مرتضي احمدي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند