اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,366 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,345 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/07
کل خالص ارزش دارائی ها 213,443,842,034 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,345 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,345 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,366 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,634,091

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/20

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، مرتضي احمدي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند