بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 113,105,501,005 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,031,589 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,031,589 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,031,760 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 109,642

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/20

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك اقتصاد نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي (مدير سرمايه گذاري)

حسابرس:

هشيار بهمند

نمودار‌ها